Medewerkers

Hans KrikkeHans Krikke (1958) studeerde filosofie. Tussen 1984 tot 2004 was hij werkzaam als onderzoeksjournalist, filmmaker en schrijver. Documentaires van zijn hand werden uitgezonden bij Ikon (o.a. De koffer van Satan), NCRV (o.a. Johanna - portret van een alcoholist) en de Nederlandse Moslimomroep (Als Niemand luistert). Voor de laatste omroep werkte Hans Krikke als hoofdredacteur van het jongerenprogramma “Meetingpoint”. Publicaties zijn onder andere: “Nuchter, zelfhulp bij alcoholverslaving”, “Johanna - portret van een alcoholist”, “De Valstrik van de hoop” en “Als niemand luistert”. Specialisme: interculturalisatie, internationale migratie en zelfhulp in de (geestelijke) gezondheidzorg.

Sinds 2004 is Hans Krikke betrokken bij Samenwonen-Samenleven, aanvankelijk als projectmedewerker bij de Protestantse Diaconie, sinds maart 2011 als directeur van stichting SW-SL.

Contact: h.krikke@sw-sl.nl  

Marijke Verdonk (1957) studeerde (Jeugd)Welzijnswerk en richtte zich de afgelopen jaren op de ontwikkeling en participatie van vrouwen, o.a. als docent NT2 en als coördinator van het Steunpunt Steunvrouwen (in 2007 ontstaan vanuit het project Samenwonen-Samenleven in Bos & Lommer) bij St. Vrouw In Ontwikkeling. Nu is zij actief voor SW-SL in Amsterdam West.

Haar motto: ‘Er liggen schatten en parels verborgen in de samenleving; waardevolle mensen die zich belangeloos inzetten voor de ander en die (vaak met hun ervaringsdeskundigheid) het leven van anderen een positieve wending geven. Aan ons de taak om die parels te traceren, met elkaar te verbinden en te versterken en het informele zorgnetwerk als een olievlek uit te laten breiden’. 

Contact: m.verdonk@sw-sl.nl of 06 102 83 276 

Naïma Toutouh studeerde HBO Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam. Naïma coördineert in het Huis van de Wijk Slotervaart Noord "De Buurtzaak" het spreekuur en de Hulp- en Informatiedienst (HID). Daarnaast begeleidt ze de stagiaires en vertrouwenspersonen die spreekuren draaien.

Naïma is per 1 januari 2013 aangesloten bij SW-SL in Amsterdam Nieuw West. Daarvoor was Naima betrokken als vrijwilliger en vertrouwenspersoon. Haar motto: "Mensen helpen maakt het verschil en is het mooiste dat er is!"

In 2010 richtte Naïma stichting Steunpilaar op. Een stichting met als doel het bevorderen van de emancipatie en participatie van allochtone mannen.

Contact: n.toutouh@sw-sl.nl of 06 51 49 18 33 / 020 223 51 93.

 

 Emel Can is projetmedewerker Community Building. Ze ondersteunt,  coördineert en initieert de samenwerking tussen buurtbewoners onderling en  tussen buurtbewoners en instanties & organisaties van arbeid, zorg en welzijn.

 Naast haar werk voor Samenwonen-Samenleven werkt ze parttime voor een  stichting die zich inzet voor ondersteuning en arbeidstoeleiding van kwetsbare  jongeren en was ze als raadslid voor stadsdeel Amsterdam West 8 jaar lang  verantwoordelijk voor de portefeuilles werk, inkomen en economie.

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan het bevorderen van solidariteit en saamhorigheid tussen de buurtbewoners.” 

Contact: e.can@sw-sl.nl of 06 20 92 16 40

Raymond Brockotter is ervaringsdeskundige, trainer en projectcoördinator voor de projecten Bondgenoot en Move your World; activerings, empowerings- en participatieprojecten. 

Hij gelooft dat ieder mens kwaliteiten, kansen en talenten bezit. Op een laagdrempelige en veilige manier laat hij mensen kennismaken met hun kernwaarden en stelt hen in staat deze collectief in te zetten ten behoeve van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken.

Contact: bondgenoot@sw-sl.nl

 

Fleur Fried is financieel medewerker. Voor ze Samenwonen-Samenleven in dienst kwam, werkte ze bij Spuistraat 10 advocaten, een van onze belangrijke samenwerkingspartners die o.a. 

het juridische spreekuur houdt op de Buurtzaak. Naast haar financiële achtergrond is Fleur ook opgeleid als maatschappelijk werker. Bij SW-SL komen deze twee perfect samen.  

Contact: f.fried@sw-sl.nl.

Nyamad MoennaNyamad Moenna (1945) is bestuurder bij verschillende organisaties waaronder het Nederlands Hindoestaans Ouderen Beraad (NEHOB) in Amsterdam. Nu Nyamad is teven lid van het Netwerk Actieve Bewoners (NAB)  en betrokken bij huiskamerprojecten voor 50 plussers in Geuzenveld. In het kader van valpreventie zet hij zich ook in voor activiteiten die beweging onder oudere stimuleert om hen meer in balans te krijgen. “Iedere zes minuten valt er een oudere”. Zijn motto is “Iedereen mee laten doen in de samenleving en elke dag het leven vieren”. Samen met Samenwonen-Samenleven is Nyamad als vrijwilliger betrokken bij het project "Zilverenkracht" voor 50 plussers.

Contact: n.h.moenna@gmail.com of 06 406 47 798. 

Leendert Roosenbrand studeerde culturele antropologie. Na zijn studie werkte hij bij een sociaal pension van het Leger de Heils voor mensen met psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Daarnaast deed hij onderzoek voor o.a. de Protestantse Diaconie en Pax Christi en schreef hij als freelance journalist voor o.a. Trouw over religie en samenleving. Vanaf 2009 is Leendert betrokken bij Samenwonen-Samenleven. Hij beheert het secretariaat van SW-SL en ondersteunt namens SW-SL Kantlijn, de schrijfgroep van dak- en thuislozen in Amsterdam.