Bestuur Samenwonen-Samenleven

Martin Stam

Voorzitter

Binnur Zengin

Penningmeester

Leontien Anna Maria Leijdekkers

Algemeen bestuurslid

Avnullah Turgut

Algemeen bestuurslid

Personeel en Beloningsbeleid

 1. In het bestuur van Samenwonen Samenleven is een bestuurslid belast met de portefeuille “personeelszaken”
 2. De directeur is bestuurlijk aangesteld en verantwoording schuldig aan bestuur en team
 3. Functionerings- en of beoordelingsgesprekken met de directeur worden afgenomen door het team en een vertegenwoordiging van het bestuur, bij voorkeur de voorzitter.
 4. Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur worden op bestuurlijke samenkomsten geagendeerd
 5. De directeur is bevoegd binnen de bestuurlijk geaccordeerde begroting medewerkers te werven en in dienstverband te laten treden bij stichting Samenwonen Samenleven
 6. De directeur is – na consultatie met het bestuurslid belast met personeelszaken – bevoegd arbeidsovereenkomsten met medewerkers te beeïndigen
 7. De inschaling van de medewerkers, inclusief die van de directeur, is met instemming van het bestuur. In de bestuurlijk-financiële cyclus heeft het bestuur kennis en inzage over de inschaling van de medewerkers
 8. In de beloning van medewerkers volgt Stichting Samenwonen Samenleven de CAO Sociaal Werk, inclusief de inschaling op op basis van functie en de daarmee gepaarde verantwoordelijkheden
 9. Algemeen streeft de stichting naar een platte organisatie waarin zoveel mogelijk verantwoordelijkheden in het team zijn verdeeld. Dit gaat gepaard met het delegeren over de teamleden van mandaten, verantwoordelijkheden en bijbehorende budgetverantwoordelijkheid. Belang, omvang en zwaarte van zo’n verantwoordelijkheid wordt met de inschaling uitgedrukt. Het bestuur waakt erover dat zo de centrale waarden van SWSL (wederkerigheid, solidariteit en coöperative) niet in het gedrag komen maar juist versterkt worden.

Vergoedingenbeleid voor het bestuur van stichting Samenwonen Samenleven

 1. Het bestuur van stichting Samenwonen Samenleven is een onbezoldigd bestuur.
 2. Het bestuur kan niet presentie gelden declareren.
 3. Indien gewenst, kan ieder bestuurslid, op basis van een overzicht van de onkosten die gemaakt zijn ten gunste van de stichting, voor een maximum bedrag van 600 euro per jaar declareren.
 4. De declaraties van afzonderlijke bestuursleden worden bestuurlijk besproken, en dus geagendeerd op bestuursvergaderingen
 5. De declaraties van afzonderlijke bestuursleden worden ingediend bij de directeur die na controle en accordering betaalbaarstelling klaar zet.
 6. De declaraties van afzonderlijke bestuursleden worden jaarlijks uiterlijk eind November ingediend