Commons Lab website

Sw-sl heeft het initiatief genomen om Commons lab op te richten. Er is nu ook een website.

Het doel van de reeks “Common lab is, kort samengevat, het stimuleren van de solidaire samenleving in de stad en op wijk en buurtniveau. We willen een inclusieve leefwereld, met een sociale infrastructuur waarin bewoners zich verbinden als mede eigenaar, mede ontwikkelaar, mededoener en dus medeverantwoordelijke. Een waarbij het recht op ontplooiing van talenten en mogelijkheden richtinggevend is.
Een keer in zes of acht weken wordt er een “Lab” georganiseerd.

Lees meer in commonslab.sw-sl.nl