Commons Lab

In het sociale domein van activering, dagbesteding, participatie, maatschappelijke dienstverlening worden van mensen klanten gemaakt. Dat is de dood in de pot.

“Klanten” blijven afhankelijk van het aanbod en trainen zich in slachtofferschap en consumentisme. Om van de stad een inclusieve stad te maken, moeten “klanten” weer “burgers” worden.

Burgers – de bewoners van Amsterdam – zetten eigen talenten, netwerken, ambities in om deel te nemen aan de samenleving en dragen – samen – bij aan het insluiten van die bewoners die om wat voor reden dan ook aan de zijlijn staan of worden buitengesloten.

In de Ru Pare Community bouwen we aan commons, georganiseerd op gemeenschappelijke (maatschappelijk) doelen met een gemeenschappelijke agenda, waarden en  belangen. Ook elders in de stad werken commons aan die inclusieve stad en ontwikkelen een praktijk van gedeelde agenda’s en gedeelde waarden.

SW-SL heeft in samenwerking met COEVA – de meerjarige beroepsopleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting – het initiatief genomen tot een serie workshops, “De Commons Lab”.

Tijdens de “Labs” staan de praktijken centraal. Samen worden de kwesties (knelpunten en uitdagingen) geïnventariseerd en nagegaan hoe deze getackeld kunnen worden. Naast de “kwesties” is er – uiteraard – aandacht voor de successen en de succesfactoren. Belangrijke insteek van de “Labs” is de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en het stimuleren van een participatieve democratie.

Voor meer informatie: H.Krikke@sw-sl.nl
Bezoek ook de website: 
http://commonslab.sw-sl.nl/