Fondsenwerving in 10 stappen

Initiatieven en organisaties van vrijwilligers staan vaak bol van ambities, wensen en behoeften.
Dat is niet zo vreemd.

Vrijwilligers hebben een bijzonder soort enthousiasme en motivatie.
Bovendien kampt de achterban vaak met een veelheid aan problemen.
Vrijwilligers en hun organisaties moeten met weinig veel presteren. Soms hebben organisaties kennis en ervaring met fondswerving en andere vormen van co-financiering.

Deze brochure is een hulpmiddel daarbij. Het is een handleiding en gaat enkel en alleen over fondswerving ofwel aanvragen bij sociale vermogenfondsen.

  • Hoe schrijf je fondsen aan en
  • hoe vraag je (een deel van) de kosten (mede) te dragen.

Fondsenweren begint met het selecteren van het fonds of meerderee fondsen waarop je voor jouw organisatie een beroep doet..

Download en lees meer ….

Jaar van publiceren 2010