Het maatschappelijk rendement van de Ru Paré Community

In september 2013 is een quick scan gemaakt van de potentiële matschappelijke meerwaarde van de Ru Paré Community (RPC).

Het management van de RPC heeft Scholten&Partners (opstellers van het onderzoek in 2013 en de ontwikkelaars van de methode Social Return on Investment) gevraagd om nu – twee jaar later – te onderzoeken of de verwachtingen over deze meerwaarde ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

De belangrijkste pijler van de werkwijze van de RuParé Community – wederkerigheid – zal daarin duidelijk naar voren komen.