Huis van de Wijk / de Buurtzaak

Huis van de Wijk ‘De Buurtzaak’ (voor Slotervaart Noord) is gevestigd in de Ru Paré Community en wordt geëxploiteerd door Stichting Samenwonen-Samenleven.

De Buurtzaak biedt ruimte en ondersteuning aan bewoners(groepen) en organisaties om activiteiten voor de wijk te organiseren. Een aantal activiteiten die in De Buurtzaak plaatsvinden zijn gericht op het ondersteunen van bewoners om deel te nemen aan de samenleving en of om hun kansen te helpen vergroten. Deze activiteiten komen samen in onder andere een programma van activering. Ook zijn er tal van activiteiten gericht op ontspanning, sport, educatie, voorlichting en ontmoeting.

 

Daarnaast beheert SW-SL een jaarlijks door Stadsdeel toegekend budget ten behoeve van de bewonersinitiatieven. Dit budget is bedoeld om de eigen kracht en de potentie van de bewoners van Slotervaart Noord zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Voor meer informatie over De Buurtzaak: https://debuurtzaak.nl/