Informele zorg Amsterdam West

Samenwonen-Samenleven ondersteunt en versterkt in West de informele zorg (actieve bewoners die zich inzetten voor kwetsbare buurtbewoners), door het Basisaanbod.

Daarnaast worden informele en reguliere netwerken van zorg en welzijn met elkaar verbonden en vernieuwende activiteiten ontwikkeld ten behoeve van kwetsbare bewoners.

Zoals:

 • Het Basisaanbod
 • Makelpunt
 • Talentmakelaars

Basisaanbod

ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) in Amsterdam West

 • Basiscursus Vertrouwenspersonen
 • Training voor aspirant-ervaringsdeskundigen
 • Deskundigheidstrainingen
 • Coaching en intervisie voor vertrouwenspersonen en aspirant-
  ervaringsdeskundigen
 • Advies en begeleiding in afstemmingen samenwerking tussen
  vrijwilligersorganisaties onderling (en netwerken).
 • Advies en begeleiding tussen vrijwilligersorganisaties en reguliere instellingen zorg & welzijn.

Makelpunt Vertrouwenspersonen

In West is een Makelpunt Vertrouwenspersonen ingericht.
Het Makelpunt Vertrouwenspersonen bestaat uit een ‘pool’ van getrainde vertrouwenspersonen (van diverse afkomst), beschikbaar voor koppeling aan kwetsbare buurtbewoners. die voor kortere of langere tijd een maatje uit de buurt nodig hebben, iemand die ze kunnen vertrouwen, een vertrouwenspersoon.

Het Makelpunt Vertrouwenspersonen verbindt de vraag van een bewoner met het juiste aanbod in de buurt; aansluitende diensten of vormen van hulp of ondersteuning, die zowel binnen de informele als professionele hulp en zorg plaats kan vinden. Hiervoor kan een bewoner voor kortere of langere tijd aan een vertrouwenspersoon gekoppeld worden.

De (hulp)vraag of behoefte van een bewoner kan zowel vanuit een actieve bewoner of zelforganisatie komen, als wel vanuit de reguliere hulp- en dienstverlening, dit ter aanvulling of ondersteuning van wat men zelf wil of kan bieden.
Dit kan variëren van een luisterend oor, aandacht voor specifieke vragen of zorgen,  begeleiding bij afspraken met (andere) professionals of instanties, aanvullende ondersteuning tijdens een hulptraject tot het introduceren van bewoners in sociale netwerken en activiteiten in de buurt. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht en mogelijkheden van de bewoner.

Contact

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van West, Marijke Verdonk (m.verdonk@sw-sl.nl of 06 – 10 28 32 76).

Talentmakelaars

Is een initiatief van Samenwonen-Samenleven en Blik op Talent.
Talentmakelaars verbinden de behoefte aan deskundigheid en ondersteuning bij (vrijwilligers)organisaties met het aanbod van deskundigheid en inzet bij bedrijven, maatschappelijke organisaties, senioren of studenten.

Meer lezen...