Informele zorg Amsterdam West

Samenwonen-Samenleven ondersteunt en versterkt in West de informele zorg (actieve bewoners die zich inzetten voor kwetsbare buurtbewoners), door het Basisaanbod.

Daarnaast worden informele en reguliere netwerken van zorg en welzijn met elkaar verbonden en vernieuwende activiteiten ontwikkeld ten behoeve van kwetsbare bewoners.

Zoals:

 • Het Basisaanbod
 • Makelpunt
 • De Beursvloer

Basisaanbod

Ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) in Amsterdam West

 • Basiscursus Vertrouwenspersonen
 • Training voor aspirant-ervaringsdeskundigen
 • Deskundigheidstrainingen
 • Coaching en intervisie voor vertrouwenspersonen en aspirant-
  ervaringsdeskundigen
 • Advies en begeleiding in afstemmingen samenwerking tussen
  vrijwilligersorganisaties onderling (en netwerken).
 • Advies en begeleiding tussen vrijwilligersorganisaties en reguliere instellingen zorg & welzijn.

Makelpunt Vertrouwenspersonen

In West is een Makelpunt Vertrouwenspersonen ingericht.
Het Makelpunt Vertrouwenspersonen bestaat uit een ‘pool’ van getrainde vertrouwenspersonen (van diverse afkomst), beschikbaar voor koppeling aan kwetsbare buurtbewoners. die voor kortere of langere tijd een maatje uit de buurt nodig hebben, iemand die ze kunnen vertrouwen, een vertrouwenspersoon.

Het Makelpunt Vertrouwenspersonen verbindt de vraag van een bewoner met het juiste aanbod in de buurt; aansluitende diensten of vormen van hulp of ondersteuning, die zowel binnen de informele als professionele hulp en zorg plaats kan vinden. Hiervoor kan een bewoner voor kortere of langere tijd aan een vertrouwenspersoon gekoppeld worden.

De (hulp)vraag of behoefte van een bewoner kan zowel vanuit een actieve bewoner of zelforganisatie komen, als wel vanuit de reguliere hulp- en dienstverlening, dit ter aanvulling of ondersteuning van wat men zelf wil of kan bieden.
Dit kan variëren van een luisterend oor, aandacht voor specifieke vragen of zorgen,  begeleiding bij afspraken met (andere) professionals of instanties, aanvullende ondersteuning tijdens een hulptraject tot het introduceren van bewoners in sociale netwerken en activiteiten in de buurt. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht en mogelijkheden van de bewoner.

Contact

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van SW-SL in West, Marijke Verdonk (m.verdonk@sw-sl.nl of 06 – 10 28 32 76).

DE BEURSVLOER KOMT NAAR AMSTERDAM!

Samenwonen-Samenleven & Blik op Talent hebben onder het motto ‘ Samen maken we Amsterdam mooier’ het initiatief genomen om het zeer succesvolle concept ‘Beursvloer’, dat jaarlijks in zo’n 80 steden plaatsvindt, naar Amsterdam te halen. De Beursvloer gaat plaatsvinden op 6 oktober 2020 in de Westerunie op het Westergasterrein.

WAT IS DE BEURSVLOER?

De Beursvloer verbindt bedrijven met een aanbod op het gebied van menskracht, materialen, netwerk en expertise met vrijwilligersorganisaties in West die een hulpvraag hebben. Als dank voor de hulp verzorgt de vrijwilligersorganisatie een mooie, ludieke of creatieve tegenprestatie. En dit alles zonder geld. Want geld vragen en geven is verboden. Alleen al in ‘s-Hertogenbosch hebben 8 Beursvloeren meer dan 1.900 matches met een maatschappelijke waarde van bijna € 4 miljoen euro opgeleverd. Dat loont!
Vanaf nu kunnen bedrijven met een aanbod en vrijwilligersorganisaties met een hulpvraag zich, geheel gratis, aanmelden. Dit kan via onze website www.beursvloeramsterdam.nl.

Samen maken we Amsterdam mooier!