Methodiek Van Klacht naar Kracht

In de zogenaamde ontwikkelwijken wonen veel mensen met inkomens- problemen, schulden, psycho- sociale problemen, verslaving, opvoedingsproblemen, huiselijk geweld. En vaak komen ze gestapeld voor. Het bereiken van deze mensen is een probleem apart. Dat lukt alleen echt goed als je deel uitmaakt van en uitgaat van hun leefwereld.

Gelukkig zijn er sleutelpersonen die dat kunnen.
Sleutelpersonen of vertrouwenspersonen zijn vaak buurtbewoners, bekenden, familie of vrienden die hen helpen. Vaak zijn zij overbelast of opereren zij binnen een context van ‘schaarste’.

Stichting Samenwonen- Samenleven ondersteunt hen en leidt hen op. De stichting heeft daarvoor een methodiek ontwikkeld. De kracht en netwerken van deze sleutelpersonen staan hierbij centraal.

Datum van publiceren 2011