Rapportage 2018

Huis van de wijk, De buurtzaak

Onderstaande tekst is afkomstig uit de rapportage 2018, Huis van de wijk en de Buurtzaak

De Buurtzaak als een belangrijk onderdeel van Ru Pare Community

Huis van de Wijk De Buurtzaak is een belangrijk onderdeel van Ru Paré Community en wordt geëxploiteerd door SWSL. De Buurtzaak biedt ruimte en ondersteuning aan bewoners en organisaties die activiteiten voor de wijk organiseren. Over het algemeen genomen hebben de activiteiten die in De Buurtzaak gerealiseerd worden het oogmerk om invulling te geven aan vrije tijd, het sociale netwerk toegankelijk te maken en te verbreden, maar vooral om een stimulans te zijn voor bewoners om deel te nemen aan de samenleving.

De Buurtzaak wijst bewoners in de richting van andere disciplines

Omdat De Buurtzaak onderdeel is van de Ru Paré Community, waar verschillende voorzieningen, expertises, disciplines, netwerken en talenten samenkomen wordt de bewoners van Slotervaart veel extra`s geboden. Via Buurtzaak vinden bewoners en of bezoekers vaak snel hun weg naar tal van voorzieningen en ondersteuning. De Buurtzaak leidt daar dus naartoe. Op hun beurt wijzen de in de Ru Paré gehuisveste organisaties de buurtbewoners de weg naar De Buurtzaak: Een win-win situatie.

De Buurtzaak hanteert de B.O.S. werkwijze

SWSL is als exploitant van het Huis van de Wijk “De Buurtzaak” een kleurrijke, tegendraads en eigenzinnige partner van De Buurtzaak. Soms zelfs tegen de stroom in. Experimenterend. Maar steevast vernieuwend, resultaat- en oplossingsgericht. Als exploitant van De Buurtzaak, hanteert SWSL de B.O.S. werkwijze. Dat betekent dat de activiteiten en projecten met inzichten en kennis vanuit de leefwereld van groepen bewoners worden ontwikkeld en uitgevoerd. Deze werkwijze is geen dogma maar is voortdurend in ontwikkeling.

De B.O.S. werkwijze betekent: van Binnenuit, van Onderop en Samen. De activiteiten en projecten worden met inzichten en kennis vanuit de leefwereld van groepen bewoners ontwikkeld en uitgevoerd. De ontwikkelaars, uitvoerders en regisseurs van de activiteiten zijn de mensen zelf. Individuele initiatieven, ambities worden – waar mogelijk – samengebracht in collectieve verbanden. De BOS werkwijze wordt gestut door enkele waarden. “Wederkerigheid” is zo’n waarde. Bij SWSL en in De Buurtzaak wordt deze wederkerigheid in alles doorgevoerd. Bovendien is wederkerigheid sterk emancipatoir.