Sociaal werkplan 2020

werkplan 2020Het werkplan 2020 betreft de plannen voor het stadsdeel Nieuw West, het Huis van de Wijk De Buurtzaak in het gebied Slotervaart, alsook de plannen voor het stadsdeel West.

De titel van het 2020 werkplan is “Lokaal, Sociaal, Duurzaam”, kortom LSD. Dat is niet omdat we graag in hogere sferen (willen) verkeren maar om kort aan te geven waar SWSL voor staat.

Lokaal actief zijn is voor SWSL een abc’tje en zit in de genen van de organisatie. Het impliceert gebiedsgericht werken, maar vooral ook vraaggericht en partners in het gebied (informeel en regulier) te verleiden en in staat te stellen integraal te werken. Lokaal actief zijn impliceert voor SWSL het proces van “commoning” stimuleren. Op basis van gemeenschappelijke ambities en belangen tot samenwerking en via samenwerking tot een integrale aanpak te komen. Daarmee wordt, wat betreft SWSL, gekanteld. Om kansen te verzilveren moet de gemeente de regie over inhoud, organisatie, aansturing, beschikbare budgetten delen met commoning partners op lokaal niveau.

Sociaal betekent voor SWSL voor alles inclusiviteit garanderen. Dat betekent dat iedereen als deelnemer wordt aangesproken en dat deelnemers niet als klant en of cliënt wordt bejegend. Sociaal betekent wederkerigheid. Het betekent ook dat in alles wat we doen, we armoede bestrijden. In de vorm van empowering, taal- en conversatielessen, participatieplekken, leerwerktrajecten. De community die we bouwen is een vangnet en springplank voor die bewoners die – om wat voor reden dan ook – moeite hebben mee te doen in de samenleving of zich staande te houden op de arbeidsmarkt.

Duurzaam betekent dat we niet alleen investeren in duurzame energie initiatieven zoals Energie Coöperatie Westerlicht en haar plannen om alternatieve door bewoners in eigendom gerealiseerde duurzame energieprojecten (zonnepanelen op daken waaronder het dak van Ru Pare Community en Sloterplas als warmtebron) maar ook dat we inzetten op wat zo mooi heet het verminderen van de ecologische voetafdruk.