SW-SL in overleg met de gebiedsagenda Slotervaart

SW-SL heeft het initiatief genomen om de teams van de Huizen van de Wijk aan te zetten tot een verkenning van afstemming en samenwerking. Met collega exploitant Combiwel zijn afspraken gemaakt om op een aantal thema’s – ontleend aan de gebiedsanalyse en agenda – de krachten te bundelen en Slotervaart breed actie te ondernemen. Het gaat hierbij – in eerste instantie – om het thema “eenzaamheid”, “mantelzorg” en “armoede”.

De samenkomsten tussen SW-SL en Combiwel hebben geresulteerd in nauwe samenwerking op het gebied van Mantelzorg, beide welzijnsorganisatie scoren bovengemiddeld waar het gaat om het bereiken, informeren en ondersteunen van (overbelaste) mantelzorgers.

De samenkomsten SW-SL en Combiwel vinden ook plaats om verkenningen te doen voor uitbouw van de samenwerking. Onder andere op het thema “eenzaamheid” en “arbeidsmarkttoeleiding”.

Met de voorgenomen drie maandelijkse overleggen, die door SW-SL, Combiwel en het gebiedsteam Slotervaart gevoerd worden, is een start gemaakt. Een eerste overleg – vooral in het teken van kennismaking – heeft plaatsgevonden. Een tweede overleg staat voor begin juli gepland, dit keer georganiseerd door het gebiedsteam ism Combiwel. De meerwaarde van dergelijke overleggen is geen overbodige luxe waar het gaat om kansen te traceren en te verzilveren en problemen te tackelen. Met het oog op een gebiedsagenda (analyse) dat een paar jaar mee gaat is overleg tussen de welzijnsorganisaties en het gebiedsteam ook een welkome aanvulling.