Home

De missie van Stichting Samenwonen-Samenleven (SW-SL) is: ‘Helpers’ helpen waar geen hulp is.

SW-SL zet zich in om de samenredzaamheid in kwetsbare wijken te stimuleren.
 
Dat gebeurt op drie manieren:
· door programma’s en projecten van welzijn en informele zorg te ondersteunen en te initiëren;
· met sociaal ondernemerschap in horeca (de Eeterij), Beheer en programmering van maatschappelijk vastgoed (Beheerbedrijf) en onderhoud (Kluslab);
· met een divers kunst en cultuurprogramma.
 
Door deze pijlers met elkaar te verbinden willen we kansen creëren en mensen in staat stellen die te benutten. Wederkerigheid is daarin het sleutelwoord: wij geloven dat iedereen iets heeft te geven. Dus: bewoners die bij ons aankloppen met een hulpvraag, wordt de vraag gesteld: ‘wat heb jij de ander te bieden?’ Zo gaan we uit van het talent  in plaats van hun tekort.

Als bewoners sterk (genoeg) zijn om in zichzelf en de ander/de wijk te investeren, kunnen ze bijvoorbeeld aan de slag in de drie sociale ondernemingen van Samenwonen-Samenleven in de Ru Paré Community, of bij andere (sociale) ondernemingen. Ook kunnen bewoners vrijwilligerswerk doen bij het kunst- en cultuurprogramma van SW-SL. Dat is in een notendop de werkwijze van Samenwonen-Samenleven.

Klik op een van de links in het menu voor meer informatie over de activiteiten en programma´s van Samenwonen-Samenleven.


----------------------------------------------------------------

 

Nieuwsbrief Stichting 'Ik Wil' 

Stichting 'Ik Wil' is een van onze partnerorganisaties buiten Amsterdam, in Eindhoven om precies te zijn. In het zuiden van het land bouwen ze aan een wijk waarin iedereen een plek heeft. Ze geven onder andere de door SW-SL ontwikkelde Basiscursus Vertrouwenpersonen. In de laatste nieuwsbrief van 'Ik Wil' vertelt Stephan Pauly, een van de initiators van de stichting, daar iets over. Ook blikt hij terug op de Ramadan. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. 

----------------------------------------------------------------

Opleiding Ervaringsdeskundigheid in Armoede en Sociale Uitsluiting

Na jaren van voorbereiding start dit najaar de Coöperatieve Opleiding Ervaringskundigheid in armoede en sociale uitsluiting. 

De COEVA opleiding - een initiatief van Samenwonen-Samenleven - heeft als doel om mensen die in armoede leven actief te betrekken bij de bestrijding van armoede. Armoedebestrijding dus, waarin de armen zelf een eigen rol kunnen gaan spelen: niet langer een beleid voor hen en zonder hen, maar voor hen en mét hen. COEVA is een middel om dit te bereiken.

In de opleiding worden ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting uitgerust met kennis en vaardigheden waarmee zij kunnen bijdragen aan bestrijding van armoede.

Lees meer over de opleiding op de website van COEVA

----------------------------------------------------------------

Jaarcijfers en sociaal jaarverslag SW-SL Hier vindt u de jaarcijfers 2015 van stichting Samenwonen-Samenleven. Werd er in de voorgaande jaren nog een batig saldo gerealiseerd; 2015 laat een negatief saldo zien. De reserves zijn aangesproken om dit resultaat op te vangen.

De belangrijkste reden van het negatieve resultaat is het ontbreken van continuïteit in de cofinanciering van het in 2014 gestarte programma “Samen Sterk tegen Armoede”. Dit vernieuwende programma is onderdeel van het inmiddels bekende Laboratorium, het SW-SL onderdeel waar nieuwe programma’s en werkvormen worden ontwikkeld en uitgeprobeerd (het paradepaardje van SW-SL “Hulp in de Buurt” is een van de resultaten van het Laboratorium). “Samen Sterk tegen Armoede” is met eigen middelen gecontinueerd, dit in de verwachting dat het SW-SL programma van armoedebestrijding tot een speerpunt zal uitgroeien.

Is SW-SL in 2011 gestart als een ambitieuze welzijnsorganisatie, in 2015 is het met recht een sociale onderneming die haar prestaties en rendement, zowel economisch als maatschappelijk, laat doorrekenen. In 2015 heeft een extern bureau op belangrijke SW-SL programma’s een maatschappelijke kosten baten analyse uitgevoerd. De uitkomst van deze analyse is dat de werkwijze niet alleen vernieuwend is maar ook een groot maatschappelijk effect sorteert. Een samenvatting van die analyse is hier te downloaden. 

Het sociaal jaarverslag van 2015 is hier te downloaden. 

Hans Krikke, 

Directeur stichting Samenwonen-Samenleven.