Wat is er in het nieuws?

Coronavirus (covid-19)

We zijn inmiddels terug naar onze reguliere openingstijden doordeweeks van 09:00 tot 21:00, maar treffen daarvoor natuurlijk wel de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met corona: desinfecteer je handen bij binnenkomst, registratie van bezoekers en houdt anderhalve meter afstand.

We beginnen ook weer met publieke evenementen met een beperkt aantal deelnemers. Zaalverhuur is bij ons ook nog altijd mogelijk. Corona-proof op anderhalf meter en daarmee met een gewijzigd maximum personen per ruimte. Informeer naar de mogelijkheden bij sales@sw-sl.nl

(update 1 september 2020)

Wil je bijdragen aan samen leren in SLotervaart?

En heb je na de zomervakantie op wekelijkse basis een uurtje van je tijd beschikbaar? Dan zijn we op zoek naar jou!

Sommige leerlingen hebben in deze tijden baat bij extra ondersteuning. Denk aan ondersteuning bij het schoolwerk of omdat ze weinig gelegenheid hebben gehad om Nederlands te spreken. Voor deze kinderen zoeken we een mentor die hen kan ondersteunen.

Kijk hier voor meer informatie.

De missie van SamenWonen-SamenLeven:
Van klacht naar kracht, van uitsluiting naar collectiviteit!

SW-SL is een sociale onderneming.
tegendraads, eigenzinnig en ook experimenterend.
maar steevast vernieuwend, resultaat- en oplossingsgericht.

B.O.S. werkwijze

In het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van activiteiten van en door bewoners, hanteert SW-SL de B.O.S. werkwijze. Dat betekent dat er van Binnenuit, van Onderop en Samen wordt gewerkt. Activiteiten en projecten worden met inzichten en kennis vanuit de leefwereld van groepen bewoners en samen met de bewoners ontwikkeld en uitgevoerd. De ontwikkelaars, uitvoerders en regisseurs van de activiteiten zijn dus de mensen zelf.

 

Wederkerigheid

De B.O.S werkwijze wordt ondersteund door enkele waarden. Voor SW-SL is de wederkerigheidswaarde belangrijk. Hierdoor worden talenten, vaardigheden, ervaringskennis gestimuleerd en gewaardeerd. Bovendien  wordt hierdoor het  activering en participatieproces bevorderd.

Samenredzaamheid

Een andere ontwikkeling die schuil gaat achter de B.O.S. werkwijze is die van “samenredzaamheid”. Individuele initiatieven en ambities worden samengebracht in collectieve verbanden.

Commons-gericht

Stichting SW-SL groeit gaandeweg tot een organisatie die commonsgericht gaat werken. Gemeenschappelijk streven wij naar een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en gelijke kansen heeft.