Wat is er in het nieuws?

AAP architectuurprijs

Recentelijk heeft Ru Pare Community de AAP – Amsterdamse Architecten Prijs 2018 ontvangen. Dit is een jaarlijks terugkerende prijs voor het beste gebouw in de stad Amsterdam.

lees meer

Commons lab Website

Sw-sl heeft het initiatief genomen om Commons lab op te richten. Er is nu ook een website commonslab.sw-sl.nl.

Het doel van de reeks “Commons lab is, kort samengevat, het stimuleren van de solidaire samenleving in de stad en op wijk en buurtniveau. Een keer in zes of acht weken wordt er een “Lab” georganiseerd.

lees meer

Recente berichten

Meest recente berichten

De missie van SamenWonen-SamenLeven:
Van klacht naar kracht, van uitsluiting naar collectiviteit!

SW-SL is een sociale onderneming.
tegendraads, eigenzinnig en ook experimenterend.
maar steevast vernieuwend, resultaat- en oplossingsgericht.

B.O.S. werkwijze

In het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van activiteiten van en door bewoners, hanteert SW-SL de B.O.S. werkwijze. Dat betekent dat er van Binnenuit, van Onderop en Samen wordt gewerkt. Activiteiten en projecten worden met inzichten en kennis vanuit de leefwereld van groepen bewoners en samen met de bewoners ontwikkeld en uitgevoerd. De ontwikkelaars, uitvoerders en regisseurs van de activiteiten zijn dus de mensen zelf.

 

Wederkerigheid

De B.O.S werkwijze wordt ondersteund door enkele waarden. Voor SW-SL is de wederkerigheidswaarde belangrijk. Hierdoor worden talenten, vaardigheden, ervaringskennis gestimuleerd en gewaardeerd. Bovendien  wordt hierdoor het  activering en participatieproces bevorderd.

Samenredzaamheid

Een andere ontwikkeling die schuil gaat achter de B.O.S. werkwijze is die van “samenredzaamheid”. Individuele initiatieven en ambities worden samengebracht in collectieve verbanden.

Commons-gericht

Stichting SW-SL groeit gaandeweg tot een organisatie die commonsgericht gaat werken. Gemeenschappelijk streven wij naar een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en gelijke kansen heeft.