AAP architectuurprijs

De Buurtzaak en Ru Paré Community als inspiratiebron De architecten van BETA office BETA en PlanB/Elisabeth Boersma hebben intensief samengewerkt  met buurtbewoners binnen het programma Move Your World, waardoor  de oude basisschool Ru Pare getransformeerd werd tot een multi functioneel wijkgebouw. Recentelijk heeft Ru Pare Community de AAP – Amsterdamse Architecten Prijs 2018 ontvangen. Dit … Lees meer

Low Budget – High Impact Prijs

De Ru Pare Community en de Gouden AAP 2018 Rond het jaar 2000 staat de Ru Paréschool bekend als de slechtste basisschool van Nederland. De school scoort slecht op de toetsen van het Cito, het niveau van de leraren is onder de maat en de directies volgen elkaar in rap tempo op. In de jaren daarop weet … Lees meer

SW-SL in overleg met de gebiedsagenda Slotervaart

SW-SL heeft het initiatief genomen om de teams van de Huizen van de Wijk aan te zetten tot een verkenning van afstemming en samenwerking. Met collega exploitant Combiwel zijn afspraken gemaakt om op een aantal thema’s – ontleend aan de gebiedsanalyse en agenda – de krachten te bundelen en Slotervaart breed actie te ondernemen. Het … Lees meer

Buurtpanels: schoon, heel en veilig Slotervaart

In de gebiedsagenda is de ambitie om Slotervaart “schoon, heel en veilig” te houden sterk geaccentueerd. Terecht. Evenwel vergt dit een permanente aandacht, overleg en actie. Daarom worden ervanuit De Buurtzaak buurtpanels georganiseerd. Bewoners worden gemotiveerd en verleid tot burgerparticipatie op deze drie thema’s. In 2017 is het buurtpanel Sloterparkwijk ingericht. Naast bewoners zijn ook … Lees meer