SW-SL in overleg met de gebiedsagenda Slotervaart

SW-SL heeft het initiatief genomen om de teams van de Huizen van de Wijk aan te zetten tot een verkenning van afstemming en samenwerking. Met collega exploitant Combiwel zijn afspraken gemaakt om op een aantal thema’s – ontleend aan de gebiedsanalyse en agenda – de krachten te bundelen en Slotervaart breed actie te ondernemen. Het … Lees meer

Buurtpanels: schoon, heel en veilig Slotervaart

In de gebiedsagenda is de ambitie om Slotervaart “schoon, heel en veilig” te houden sterk geaccentueerd. Terecht. Evenwel vergt dit een permanente aandacht, overleg en actie. Daarom worden ervanuit De Buurtzaak buurtpanels georganiseerd. Bewoners worden gemotiveerd en verleid tot burgerparticipatie op deze drie thema’s. In 2017 is het buurtpanel Sloterparkwijk ingericht. Naast bewoners zijn ook … Lees meer