Team

SaID

Kluslab & Beheer

Kees

Programmering & Sales

Emel

Community Building, coördinatie De Buurtzaak

Omar

Beheer RPC

Sinem

Welzijnscoach, Welzijn op Recept

Marijke

West, Talentmakelaars

Ruth

Coördinatie Hulp in de Buurt en Welzijn op Recept

Jaap

Armoedeplatform

hans

Commons Lab, Community building De Buurtzaak

Fleur

Boekhouding